Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Embriotransfer

Embriotransfer ( ET ) – embrio – zarodek; – przeniesienie czyli przeniesienie - przeszczepienie zarodka. Zabieg biotechniczny stosuje się do bardzo szybkiego podnoszenia wartości genetycznej stada.

Początki  ET to rok 1890, wtedy Walter Heap na Uniwersytecie w Cambridge pozyskał zarodki od królicy rasy agora, a następnie przeniósł je skutecznie do królicy rasy belgijskiej.

W 1951r. pierwsze cielę z ET urodziło się w Wisconsin, zaś w 1973r. uzyskano pierwsze cielę z zarodka zamrożonego. W Polsce pierwsze cielęta urodzone po użyciu tej metody uzyskano w Jastrzębcu w 1978r.

Pokrótce zabieg  można podzielić na następujące etapy:

 1. Selekcja dawczyń i biorczyń
 2. Synchronizacja rui u dawczyń i biorczyń
 3. Superowulacja u dawczyń
 4. Inseminacja dawczyń
 5. Pozyskiwanie zarodków od dawczyń
 6. Transfer zarodków do biorczyń
 7. Ciąża i poród

 

Rozwijając  temat : elitarna jałówka , rzadziej krowa  ( zwierzę o wysokiej wartości genetycznej ) poddawana jest , przy pomocy odpowiednich hormonów synchronizacji rui , wraz z przyporządkowanymi do niej biorczyniami. Następnie  dawczynię poddaje się superowulacji przy pomocy FSH ( kilkukrotnych iniekcji ). Fizjologicznie na jajniku  dojrzewa zwykle jeden pęcherzyk dominujący. Podanie FSH  umożliwia zwiększenie ilości pęcherzyków przydatnych do owulacji. Kolejnym etapem jest inseminacja dawczyni – kilka razy nasieniem buhaja ze światowej czołówki. Po 7-8 dniach od zapłodnienia wypłukiwane są zarodki (stadium moruli, bądź blastocysty). Po wypłukaniu przy pomocy specjalnych mediów; zarodki są oceniane i klasyfikowane. Część z nich o najlepszych parametrach może zostać zamrożona. Jednak najlepsze efekty w postaci urodzonych cieląt daje przenoszenie zarodków świeżych, do jałówek pełniących rolę mamek = biorczyń. Oczekiwanym efektem stosowania tej biotechniki jest urodzenie cieląt po najlepszych rodzicach, zamiast jednego „supercielaka” można otrzymać ich kilka.

 

 Najważniejsze zalety metody:

 1. Szybki postęp hodowlany
 2. Kilka cieląt zamiast jednego
 3. Uzyskiwanie zdrowego potomstwa od krów, które mogą być obarczone niektórymi chorobami zakaźnymi
 4. Możliwość tworzenia rezerw genetycznych ras i odmian bydła zagrożonych wyginięciem

Wadą metody  są wysokie koszty, szczególnie gonadotropiny potrzebnej do superowulacji.

 

W Polsce aktywnie pracuje 5-6 zespołów ET. Większość z nich działa na potrzeby programu hodowlanego centrów hodowli, część dla obór w renomowanych ośrodkach hodowli zarodowej.

 

W MCHiRZ sp. z o.o. w Łowiczu zespół embriotransferu  „Embrio-Gen” pracuje od 4 lat. Zakładem wiodącym w, którym odbywają się zabiegi jest Zakład Kruszów. Tam rodzą się cielęta – potomstwo dawczyń. Buhajki i jałóweczki  są genomowane. Buhajki o najlepszych cechach genomowych trafiają do naszych zakładów, zaś jałóweczki  pozostają w Kruszowie do osiągnięcia dojrzałości, a następnie są inseminowane nasieniem „top buhajów” i sprzedawane hodowcom. W tym roku po raz pierwszy zorganizowano w Kruszowie aukcję jałówek z ET, która zakończyła się sukcesem. Wszystkie jałówki wystawione na akcji zostały sprzedane .

 

 

  Dr. Małgorzata Kołosowska - Laboratorium MCHiRZ Łowicz