Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Oferta MCHiRZ

Wydarzenia MCHiRZ

2018-12-10
W dniu 29.11.2018 Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu wraz z grupą współpracujących hodowców i (...)

Publikacje

2018-12-06
Celem hodowli jest doskonalenie kolejnych pokoleń zwierząt. Zgodnie z tymi założeniami każda kolejna generacja pod względem wartości hodowlanej i użytkowej (...)
2018-11-12
Płodność krów jest obecnie jednym z najważniejszych tematów dyskusji toczących się wśród hodowców, lekarzy weterynarii i naukowców. Długotrwała jednostronna selekcja (...)
2018-10-05
Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z 2017 r. definiuje wartość użytkową jako wymierną cechę lub zespół cech zwierzęcia gospodarskiego (...)