Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Informujemy, że w Zakładach MCHiRZ Sp. z o.o. istnieje możliwość nabycia ciekłego azotu.

Oferta skierowana jest do odbiorców, którzy dysponują własnymi specjalnymi kriotechnicznymi zbiornikami (kontenerami) na ciekły azot.

Zapewniamy bezpieczne przetankowanie azotu ze swoich stacjonarnych zbiorników (cystern) do kontenerów odbiorców.

Proponujemy wygodną formę rozliczania w  przypadku, gdy odbiorca pobiera azot kilkakrotnie w ciągu miesiąca. Polega ona na tym, że obciążenia dokonuje się fakturą na koniec miesiąca na podstawie potwierdzonych dokumentów wydania towaru.   

Dystrybucję azotu prowadzą nasze zakłady rozmieszczone na terenie województw: dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i tam pracownicy udzielą Państwu szczegółowych informacji.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.