Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
Pasieka Zarodowa w Brześciu

Pasieka Zarodowa w Brześciu

Brzeście 115, 28-400 Pińczów,
woj. świętokrzyskie

tel. 600 298 220
e-mail: pasieka.brzescie@mchirz.plREGION ŚWIĘTOKRZYSKIPracownicy oddziału