Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
Zgrzewarka do słomek Zasilacz CL - P10 Dodatkowy pakiet zasilający do Freeze Control CL– 2200, zapewnia zasilanie przez min. 2h System do zamrażania embrionów Pojemność : 46 słomek 0,25 ml (...)