Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
MAXTER H-16 z Czech

MAXTER H-16 z Czech

MAXTER H-16

rasaMaxter H -16
numer ucha7483202
numer liencji18/11
data urodzenia2017-07-01
sutki lewe7
sutki prawe7
przyrost dzienny785
% mięsa65
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1167
Genotyp stresuRR