Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
MAXTER H-16  (2) z Czech

MAXTER H-16 (2) z Czech

MAXTER H-16

rasaMaxter H -16
numer ucha7483184
numer liencji18/8
data urodzenia2017-07-01
sutki lewe7
sutki prawe7
przyrost dzienny764
% mięsa65
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1083
Genotyp stresuRR