II Forum Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Drukuj Email
poniedziałek, 30 maja 2011 21:03

W dn. 26.05.2011 odbyło się II Forum Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "Od hodowcy do konsumenta".

Nasza spółka była głównym organizatorem tego spotkania, towarzyszyli nam POLSUS, firma paszowa De Heus oraz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Forum sponsorowały firmy Insem s.c., Insatex-Mt, De Heus. Zaproszono wielu gości, przedstawicieli kadr naukowych, weterynaryjnych jak i samych hodowców oraz producentów trzody chlewnej.

II Forum Trzody Chlewnej  II Forum Trzody Chlewnej

Forum rozpoczęło się wykładem Pana prof. Stanisława Kondrackiego z UPH w Siedlcach. Temat wykładu to "Znaczenie rozrodu świń dla efektywności produkcji wieprzowiny".

II Forum Trzody Chlewnej

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Pana inż. Johanna Nolza z Austrii, w roli tłumacza wystąpił Pan Marek Majka-koordynator działań Spółki na rzecz współpracy z producentami trzody chlewnej w Austrii. Johann Nolz nakreślił  w swoim temacie "Organizację hodowli trzody chlewnej w Austrii na przykładzie działania Związków Hodowców Trzody Chlewnej w Dolnej Austrii".

II Forum Trzody Chlewnej  II Forum Trzody Chlewnej

Prezentacja Nolza pokazała w sposób wyraźny, że austriaccy producenci i hodowcy trzody chlewnej znajdowali się w podobnej sytuacji jak obecnie nasi hodowcy. Przykład płynący z Austrii przekonuje dobitnie, że tylko związki i zrzeszenia producenckie mogą poprawić i uregulować  w naszym kraju rynek trzody chlewnej-tak przecież niestabilny. Wystąpienie Nolza pozwala optymistyczniej spojrzeć na przyszłość produkcji trzody chlewnej w Polsce.   

Kolejny temat "Produkcja wysokiej jakości mięsa wieprzowego w systemie PQS (Pork Quality System)" przedstawiła wszystkim zgromadzonym Pani dr inż. Anna Hammermeister reprezentująca POLSUS.

II Forum Trzody Chlewnej

Ostatni temat dotyczył zagadnień z zakresu żywienia trzody chlewnej, nosił tytuł "Wpływ czynników zewnętrznych na pobieranie paszy przez świnie". Ten ciekawy i interesujący wykład zaprezentował Pan Piotr Lipiński z firmy De Heus.

II Forum Trzody Chlewnej  II Forum Trzody Chlewnej

Forum uświetnił występ łowickiego zespołu  folklorystycznego "Koderki".

Występ zespołu Koderki  Występ zespołu Koderki  Występ zespołu Koderki

Spotkanie zakończył uroczysty obiad.

Mamy nadzieję, że nasze fora na stałe wpiszą się w harmonogram spotkań organizowanych przez Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp.z o.o. w Łowiczu.